Wie zijn wij?

Lotgenotengroep Laryngectomie Kempen over

Wij zijn een lotgenotengroep, een vriendenkring en een patiëntenvereniging voor gelaryngectomeerden, tracheotomiepatiënten en hun partners  in de Kempen. De lotgenotengroep werd opgericht om personen en hun partners op te vangen, te begeleiden, te informeren en in het bijzonder hen te ondersteunen.

Wij willen lotgenoten samenbrengen zodat ze hun situatie niet langer passief ondergaan en hen stimuleren om vanuit hun eigen kracht en de dynamiek van de groep vat te krijgen op hun persoonlijke leefwereld.

Samen delen we ervaringen om beter te leren omgaan met gevoelens van angst, wanhoop, machteloosheid, eenzaamheid of met een taboe sfeer die nog bij heel wat mensen leeft. 

Larynxkanker krijg je niet alleen! Ook het leven van je partner verandert aanzienlijk. In onze lotgenotengroep is daarom ook aandacht voor de partner en de betrokken familie.

Onze werking